Publicerad:

Senast ändrad:

Munkedals kommun har antagit klimatlöften för 2021

Kommunstyrelsens ordförande håller i ett dokument med texten "Kommunens klimatlöften".

Kommunstyrelsens ordförande Jan Hognert med Kommunernas klimatlöften.

Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen har tagit fram förslag på 20 klimatåtgärder som gör konkret nytta i arbetet för att bli en klimatsmart region. Munkedals kommun har beslutat att anta 14 av dessa klimatlöften för 2021, som en del i arbetet med att minska utsläppen.

– Vi deltar för att vi som kommun har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås och i att vara föregångare för företag och invånare. Det gäller att hålla i och att jobba långsiktigt med klimat- och miljöfrågorna. Vi deltar för att Munkedal ska fortsätta att vara en attraktiv och hållbar kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Jan Hognert.

Livesänd lansering av klimatlöften

Kommunernas klimatlöften kommer att lanseras på ett digitalt evenemang den 16 december kl. 15.30 – 16.30, där landshövdingen och regionstyrelsens ordförande tar emot kommunernas löften. Under sändningen ges en presentation av varje kommuns antagna klimatlöften och en sammanställning av vad den samlade klimatnyttan blir när löftena genomförs.


Följ evenemanget via Klimat 2030:s webbplats


– Att genomföra klimatåtgärder tillsammans med andra kommuner ökar möjligheten att nå ett fossilfritt Västra Götaland. Det ger oss också möjlighet att utbyta erfarenheter och få stöd av andra kommuner, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen. När vi satsar tillsammans kan vi göra stor skillnad, säger Jan Hognert.

Munkedals klimatlöften för 2021

Kommunstyrelsen har beslutat att anta följande klimatlöften:

 • Vi använder en klimatstyrande resepolicy
 • Vi klimatväxlar tjänsteresor
 • Våra nya personbilar är miljöbilar
 • Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 • Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
 • Vi använder cirkulära möbler
 • Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
 • Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
 • Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
 • Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
 • Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
 • Vi producerar egen solel
 • Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
 • Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Arbetet med klimatlöftena ingår som en del i kommunens arbete med de globala hållbarhetsmålen och ett fossilfritt Munkedal 2030.

Mer information

Läs mer om kommunens klimatlöften
Mer information om Klimat 2030