Ny trygghetsvandring genomförs fredag 18 december

Förra fredagen genomfördes en trygghetsvandring i centrala Munkedal med positivt resultat. På fredag 18 december kl. 21:00 genomförs ytterligare en vandring med utgångspunkt från kommunhuset Forum i Munkedal. Ung Fritid har sedan tidigare löpande aktiviteter på nätet och ute på plats – och kommer att ha aktiviteter även under jullovet.

Det finns även planer för att arrangera en tredje vandring den 30 december. Tanken är att, via engagemang från föreningar, föräldrar och medborgare, kunna skapa en återkommande form för trygghetsvandringar framåt.


– Det känns positivt att ha kommit igång och vi hoppas att dessa initiala trygghetsvandringar kan skapa ett engagemang hos allmänheten – och att det kan samordnas fler vandringar nästa år, säger Liselott Sörensen Ringi, förvaltningschef barn- och utbildning.


Du som föreningsrepresentant eller privatperson som vill engagera dig i trygghetsvandringar, är välkommen att kontakta kultur och fritidschef Margareta Svensson-Hjorth.


– Det är viktigt att vi som vuxna fokuserar på positiva möten och bra samtal med våra ungdomar, säger Margareta Svensson-Hjorth. Genom att finnas på plats och vara ett gott föredöme, kan vi skapa förståelse och gemenskap som överbryggar generationsgränser.

Du som vill engagera dig i trygghetsvandringar, kan kontakta:

Margareta Svensson-Hjorth via e-post:
margareta.svenssonhjorth@munkedal.se


Margareta kommer även finnas på plats för samtal vid kommunhuset Forum, fredag 18 december från kl. 20:00

Stöd till barn och familjer

Barn, unga och vårdnadshavare kan även få hjälp och stöd av kommunens individ- och familjeomsorg.


Familjebehandlarnas servicetelefon
För ungdomar och föräldrar som behöver prata med någon.

Telefon: 076-695 41 34 (lämna meddelande eller skicka sms så blir du uppringd).


Gällande oro för barn och unga eller barn och unga som behöver hjälp

Under kontorstid (8:00-16:30) telefon: 0524-183 86

Övrig tid (kväll/natt/helg) socialjouren: 0522-697 444