Publicerad:

Senast ändrad:

Antal smittade ökar kraftigt i Västra Götaland under vecka 50

Kartbild vecka 50 över Västra Götaland som visar antal rapporterade smittfall med covid-19 per kommun (siffror) - samt antal fall per 10 000 invånare (färgskala).

Kartbild vecka 50 över Västra Götaland som visar antal rapporterade smittfall med covid-19 per kommun (siffror) - samt antal fall per 10 000 invånare (färgskala).

Antal nya smittfall med covid-19 ökar kraftigt i Västra Götaland, där det under vecka 50 rapporterades 6 784 fall, vilket är en ökning med 2 315 fall jämfört med föregående vecka. Enligt Västra Götalandsregionen har smittan ökat i 40 av Västra Götalands 49 kommuner och i NU-sjukvården är antalet sjuhusvårdade nu högre än när det var som värst i våras.

I Munkedals kommun vecka 50 rapporterades 45 nya fall av covid-19, vilket ger jämförelsetalet (incidens) 43 fall per 10 000 invånare. Det är mer än en fördubbling jämfört med vecka 49 där det rapporterades in 19 fall för kommunen.


I Fyrbodals olika kommuner rapporteras smittläget vecka 50 variera mellan 11 – 58 fall per 10 000 invånare.


Barn- och utbildningsverksamheterna i Munkedals kommun har i nuläget 17 medarbetare med bekräftad covid-19. I dagsläget finns inga kända smittfall bland elever.


Äldreomsorgen i Munkedals kommun har i nuläget 8 brukare, samt 14 medarbetare med bekräftad covid-19.


Munkedals kommun har infört rutiner i linje med Västra Götalandsregionens nya rekommendationer om att förutom att använda visir även bära munskydd vid patientnära arbete när avstånd inte kan hållas.


- Det förvärrade smittläget i Västra Götaland drabbar även vår kommun, säger Håkan Sundberg, kommundirektör i Munkedals kommun. Det är oerhört viktigt att vi alla fortsätter att följa gällande råd och rekommendationer, särskilt med tanke på pågående julhandel och kommande helger.


Ta del av statistiken på Västra Götalandsregionens webbplats


Skarp avrådan från besök på kommunens äldreboenden och LSS-boenden

Förvaltningsledningen inom välfärd avråder i nuläget skarpt från besök på kommunens boenden och vädjar till alla att följa avrådan. Läs mer om avrådan


Läs mer om skärpta nationella råd

Information om skärpta råd - krisinformation.se (länk ej längre aktuell)


Uppdatering 2021-09-28: Länken till sidan på krisinformation.se är borttagen eftersom sidan inte existerar längre. Du kan istället besöka Krisinformations sida med aktuell och bekräftad information om coronaviruset.