Publicerad:

Senast ändrad:

Antal smittade fortsätter öka i Västra Götaland under vecka 51

Kartbild vecka 51 över Västra Götaland som visar antal rapporterade smittfall med covid-19 per kommun (siffror) - samt antal fall per 10 000 invånare (färgskala).

Kartbild vecka 51 över Västra Götaland som visar antal rapporterade smittfall med covid-19 per kommun (siffror) - samt antal fall per 10 000 invånare (färgskala).

Antal nya smittfall med covid-19 ökar fortsatt i Västra Götaland, där det under vecka 51 rapporterades 8 322 fall, vilket är en ökning med 1 447 fall jämfört med föregående vecka.

I Munkedals kommun vecka 51 rapporterades 50 fall av covid-19, vilket ger jämförelsetalet (incidens) 48 fall per 10 000 invånare. Det är fortsatt en ökning jämfört med vecka 50 där det rapporterades in 45 fall för kommunen.


I Fyrbodals olika kommuner rapporteras smittläget vecka 51 variera mellan 15 – 56 fall per 10 000 invånare.


Barn- och utbildningsverksamheterna i Munkedals kommun har ytterligare två medarbetare med bekräftad covid-19. I dagsläget finns inga kända smittfall bland elever.


Äldreomsorgen i Munkedals kommun har i nuläget 8 brukare, samt 16 medarbetare med bekräftad covid-19.Ta del av statistiken på Västra Götalandsregionens webbplats


Skarp avrådan från besök på kommunens äldreboenden och LSS-boenden

Förvaltningsledningen inom välfärd avråder i nuläget skarpt från besök på kommunens boenden och vädjar till alla att följa avrådan. Läs mer om avrådan


Läs mer om skärpta nationella råd

Information om skärpta råd - krisinformation.se (länk ej längre aktuell)


Uppdatering 2021-09-28: Länken till sidan på krisinformation.se är borttagen eftersom sidan inte existerar längre. Du kan istället besöka Krisinformations sida med aktuell och bekräftad information om coronaviruset.