Trygghetsvandring onsdag 30 december

Under december månad har det genomförts två trygghetsvandringar i centrala Munkedal. På onsdag 30 december kl. 21:00 genomförs ytterligare en vandring med utgångspunkt från kommunhuset Forum i Munkedal. Kultur & Fritid finns på plats från kl. 20:30.

Till skillnad från tidigare vandringar kommer det inte finnas tillgång till själva kommunhuset vid detta tillfälle. Tänk därför på att välja varma och tåliga kläder. Kaffe och bulle serveras utomhus.


Tanken är att, via engagemang från föreningar, föräldrar och medborgare, kunna skapa en återkommande form för trygghetsvandringar framåt.


Du som vill engagera dig i trygghetsvandringar, är välkommen att kontakta kultur och fritidschef Margareta Svensson-Hjorth via e-post: margareta.svenssonhjorth@munkedal.se


Här kan du läsa om tidigare trygghetsvandringar

Stöd till barn och familjer

Barn, unga och vårdnadshavare kan även få hjälp och stöd av kommunens individ- och familjeomsorg.


Familjebehandlarnas servicetelefon
För ungdomar och föräldrar som behöver prata med någon.

Telefon: 076-695 41 34 (lämna meddelande eller skicka sms så blir du uppringd).


Gällande oro för barn och unga eller barn och unga som behöver hjälp

Under kontorstid (8:00-16:30) telefon: 0524-183 86

Övrig tid (kväll/natt/helg) socialjouren: 0522-697 444