Publicerad:

Senast ändrad:

Antal smittade minskar något i Västra Götaland under vecka 52

Kartbild vecka 52 över Västra Götaland som visar antal rapporterade smittfall med covid-19 per kommun (siffror) - samt antal fall per 10 000 invånare (färgskala).

Kartbild vecka 52 över Västra Götaland som visar antal rapporterade smittfall med covid-19 per kommun (siffror) - samt antal fall per 10 000 invånare (färgskala).

Under vecka 52 rapporterades 6 424 fall i Västra Götaland , vilket är en minskning med 1 804 fall jämfört med föregående vecka. Belastningen på vården i Västra Götalandsregionen är fortsatt mycket hög.

Enligt Västra Götalandsregionen ska denna veckan och kommande veckors statistik ska ses i relation till jul- och nyårshelgerna med annorlunda förutsättningar och öppetider för provtagning.


I Munkedals kommun vecka 52 rapporterades 39 fall av covid-19, vilket ger jämförelsetalet (incidens) 37 fall per 10 000 invånare. Det är en minskning jämfört med vecka 51 då det rapporterades in 50 fall för kommunen.


I Fyrbodals olika kommuner rapporteras smittläget vecka 52 variera mellan 10 – 45 fall per 10 000 invånare.


Belastningen på vården i Västra Götaland är fortsatt mycket hög. Nu vårdas över 500 patienter med covid-19 på sjukhusen och uppmaningen till alla att endast träffa personer i det egna hushållet är skarp, enligt Västra Götalandsregionen.


Barn- och utbildningsverksamheterna i Munkedals kommun har ytterligare 3 medarbetare med bekräftad covid-19. Skolorna har jullov.


Äldreomsorgen i Munkedals kommun har i nuläget 3 brukare, samt 1 medarbetare med bekräftad covid-19.Ta del av statistiken på Västra Götalandsregionens webbplats


Skarp avrådan från besök på kommunens äldreboenden och LSS-boenden

Förvaltningsledningen inom välfärd avråder i nuläget skarpt från besök på kommunens boenden och vädjar till alla att följa avrådan. Läs mer om avrådan


Läs mer om skärpta nationella råd

Information om skärpta råd - krisinformation.se (länk ej längre aktuell)

 

Uppdatering 2021-09-28: Länken till sidan på krisinformation.se är borttagen eftersom sidan inte existerar längre. Du kan istället besöka Krisinformations sida med aktuell och bekräftad information om coronaviruset.