Publicerad:

Senast ändrad:

Antal smittfall ökar. Vaccination har inletts i Munkedals kommun

Kartbild vecka 53 över Västra Götaland som visar antal rapporterade smittfall med covid-19 per kommun (siffror) - samt antal fall per 10 000 invånare (färgskala).Förstora bilden

Kartbild vecka 53 över Västra Götaland som visar antal rapporterade smittfall med covid-19 per kommun (siffror) - samt antal fall per 10 000 invånare (färgskala).

Under vecka 53 rapporterades 8 204 fall i Västra Götaland, vilket är en ökning med 1 773 fall jämfört med föregående vecka. Belastningen på vården är fortsatt mycket hög.

Enligt Västra Götalandsregionen ska statistiken ses i relation till jul- och nyårshelgerna med annorlunda förutsättningar och öppettider för provtagning.


Observera att färgskalan på kartan över Västra Götaland har justerats denna vecka och att den därmed skiljer sig från tidigare veckorapporter.


I Munkedals kommun vecka 53 rapporterades 46 fall av covid-19, vilket ger jämförelsetalet (incidens) 44 fall per 10 000 invånare. Det är en ökning jämfört med vecka 52 då det rapporterades in 39 fall för kommunen.


I Fyrbodals olika kommuner rapporteras smittläget vecka 53 variera mellan 8 – 66 fall per 10 000 invånare.


Belastningen på vården i Västra Götaland är fortsatt mycket hög. Under tisdagen den 5 januari vårdades över 550 personer på sjukhusen i Västra Götalandsregionen – fler än någonsin under pandemin, enligt VGR Fokus.


Äldreomsorgen i Munkedals kommun har i nuläget 4 brukare, samt 3 medarbetare med bekräftad covid-19.


Nu har vaccinering mot covid-19 inletts för boende på kommunens äldreboenden. Från och med nästa vecka inleds även vaccination för de som har hemsjukvård, samt de som delar hushåll med någon som har hemsjukvård och är 70+.


Regeringen gav idag, 7 januari, besked om möjlighet för högstadieskolor att övergå till distans- och fjärrundervisning, helt eller delvis, från och med måndag. Information om högstadieelevernas skolstart i Munkedals kommun, lämnas under fredag 8 januari via skolplattformen Unikum och kommunens webbplats.


Ta del av statistiken på Västra Götalandsregionens webbplats


Information om vaccinering - Västra Götalandregionen


Skarp avrådan från besök på kommunens äldreboenden och LSS-boenden

Förvaltningsledningen inom välfärd avråder i nuläget skarpt från besök på kommunens boenden och vädjar till alla att följa avrådan. Läs mer om avrådan

Läs mer om skärpta nationella råd

Information om skärpta råd - Krisinformation.se (länk ej längre aktuell)

 

Uppdatering 2021-09-28: Länken till sidan på krisinformation.se är borttagen eftersom sidan inte existerar längre. Du kan istället besöka Krisinformations sida med aktuell och bekräftad information om coronaviruset.
Tipsa webbredaktionen