Distansundervisning införs på Kungsmarksskolan för årskurs 7 och 8 under skolstartsveckan

Den 7 januari gav regeringen möjlighet för högstadieskolor att övergå till distans- och fjärrundervisning, helt eller delvis från och med måndag 11 januari. I Munkedals kommun kommer årskurs 7 och 8 starta upp terminen via distansundervisning, medan årskurs 9 samt grundsärskolan startar på plats i skolan.

Skolorna ska så långt det är möjligt anpassa situationen i skolan så att eleverna kan få undervisning på plats. Barn och ungdomar mår bra av att vara i skolan och undervisningen är viktig för dem.

 

Antal smittfall i området är, enligt Smittskydd Västra Götaland, fortsatt högt och smittskyddsläkare rekommenderar att införa någon form av distansundervisning för högstadiet under uppstarten av terminen.

 

Huvudmannen för skolan har nu fattat beslut om att årskurs 7 och årskurs 8 startar upp terminen via distansundervisning, medan årskurs 9 samt grundsärskolan startar på plats i skolan.

 

Beslutet om distansundervisning gäller från och med måndag 11 januari till och med fredag 15 januari. Beslut om eventuell förlängning eller förändrat upplägg fattas fredag 15 januari.

 

Mer utförlig information skickas under dagen ut till berörda elever och vårdnadshavare via skolplattformen Unikum.