Publicerad:

Senast ändrad:

Synpunkter på detaljplan Lökeberg 1:22

Samhällsbyggnadsnämnden i Munkedals kommun har tagit fram ett förslag på detaljplan för Gårvik Lökeberg. Planområdet berör fastigheten Lökeberg 1:22. och är beläget på Tungenäset. Detaljplanen är nu ute på samråd och det går att lämna synpunkter till och med 22 januari.

Detaljplanens syfte är skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse samtidigt som områdets naturvärden och närområdets tillgång till friluftslivet samt kulturmiljö bevaras.


Fastighetsägare, Länsstyrelsen och andra som har intresse av förslaget på detaljplan, har möjlighet att lämna synpunkter fram till och med 2021-01-22.


Mer information och planhandlingar hittar du här

 


 

Tipsa webbredaktionen