Publicerad:

Senast ändrad:

Trygghetsvandring i Munkedal 15 januari

Under december har det genomförts ett antal trygghetsvandringar i centrala Munkedal med positivt resultat. På fredag 15 januari genomförs ytterligare en vandring med samling vid kommunhuset Forum i Munkedal kl. 21:00.

Syftet med trygghetsvandring är att öka den vuxna närvaron och vara vuxna förebilder på utvalda kvällar. Detta i sig kan öka tryggheten för våra ungdomar och övriga kommuninvånare.


– När fler människor är ute i rörelse i ett område känner sig människor tryggare. Att trygghetsvandra skapar ett naturligt och socialt kontaktnät mellan vuxna och ungdomar, säger Margareta Svensson-Hjorth, kultur-och fritidschef i Munkedals kommun.

Viktiga egenskaper hos alla trygghetsvandrare

  • Vi är positiva, förstående och ödmjuka
  • Vi är emot våld och droger
  • Vi är övertygade om att våra ungdomar inte ska röka eller dricka alkohol
  • Vi är närvarande och trygga vuxna, redo att hjälpa till.

Genom att trygghetsvandra kan du som enskild person bidra till ökad trygghet. Du som är vuxen är viktig och kan göra skillnad för barn och unga.

Vill du engagera dig i framtida trygghetsvandringar?

Tanken är att, via engagemang från föreningar, föräldrar och medborgare, kunna skapa en återkommande form för trygghetsvandringar framåt.


Vill du engagera dig i trygghetsvandringar är du välkommen att kontakta kultur- och fritidschef Margareta Svensson-Hjorth.


E-post: margareta.svenssonhjorth@munkedal.se

Stöd till barn och familjer

Barn, unga och vårdnadshavare kan även få hjälp och stöd av kommunens individ- och familjeomsorg.


Familjebehandlarnas servicetelefon
För ungdomar och föräldrar som behöver prata med någon.

Telefon: 076-695 41 34 (lämna meddelande eller skicka sms så blir du uppringd).


Gällande oro för barn och unga eller barn och unga som behöver hjälp

Under kontorstid (8:00-16:30) telefon: 0524-183 86

Övrig tid (kväll/natt/helg) socialjouren: 0522-697 444

 


Tipsa webbredaktionen