Publicerad:

Senast ändrad:

Fortsatt hög smittspridning i Västra Götaland – vaccineringen fortlöper i Munkedals kommun

Kartbild vecka 1 över Västra Götaland som visar antal rapporterade smittfall med covid-19 per kommun (siffror) - samt antal fall per 10 000 invånare (färgskala).Förstora bilden

Kartbild vecka 1 över Västra Götaland som visar antal rapporterade smittfall med covid-19 per kommun (siffror) - samt antal fall per 10 000 invånare (färgskala).

Under vecka 1 rapporterades 6 836 fall i Västra Götaland, vilket är en minskning med 1 361 fall jämfört med föregående vecka. Belastningen på vården i Västra Götalandsregionen är fortsatt hög.

Enligt Västra Götalandsregionen ska statistiken ses i relation till jul- och nyårshelgerna med annorlunda förutsättningar och öppettider för provtagning.


I Munkedals kommun vecka 1 rapporterades 43 fall av covid-19, vilket ger jämförelsetalet (incidens) 41 fall per 10 000 invånare. Det är en liten minskning jämfört med vecka 53 då det rapporterades in 46 fall för kommunen.


I Fyrbodals olika kommuner rapporteras smittläget vecka 1 variera mellan 8 – 54 fall per 10 000 invånare.


Äldreomsorgen i Munkedals kommun har i nuläget 5 brukare och inga medarbetare med bekräftad covid-19.


Alla brukare som sagt ja till vaccin på kommunens äldreboende har nu fått första dosen. Denna vecka har också vaccinering för personer med hemsjukvård påbörjats.


Vaccination av medarbetare inom vård- och omsorg i kommunen inleds nästa vecka.


Årskurs 7 och årskurs 8 på Kungsmarksskolan samt gymnasiet har distansundervisning. I dagsläget finns inga kända smittfall bland elever.


Ta del av statistiken på Västra Götalandsregionens webbplats


Information om vaccinering - 1177.se

Skarp avrådan från besök på kommunens äldreboenden och LSS-boenden

Förvaltningsledningen inom välfärd avråder i nuläget skarpt från besök på kommunens boenden och vädjar till alla att följa avrådan. Läs mer om avrådan


Tipsa webbredaktionen