Publicerad:

Senast ändrad:

Växelvis distansundervisning för årskurs 7-9 på Kungsmarksskolan

Foto på tangentbord till en dator med en person som trycker på några av tangenterna.

Med hänsyn till rådande rekommendationer kommer årskurs 7-9 på Kungsmarksskolan bedriva växelvis distansundervisning fram till och med vecka 7.

Smittläget för covid-19 i Västra Götaland har dämpat sig något, men läget är fortsatt ansträngt och kräver stor försiktighet.


Smittskyddet i Västra Götaland uppmanar skolornas huvudmän att göra det möjligt att hålla avstånd, till exempel genom att dela upp undervisningen i flera lokaler eller via någon form av distansundervisning.


Därför har följande beslut kring växelvis distansundervisning tagits för Kungsmarksskolans högstadium för kommande veckor:

  • Vecka 4 - Årskurs 7 och 8 undervisas på distans
  • Vecka 5 - Årskurs 8 och 9 undervisas på distans
  • Vecka 6 - Årskurs 7 och 9 undervisas på distans
  • Vecka 7 - Årskurs 7 och 8 undervisas på distans


Den årskurs på högstadiet som inte har distansundervisning under en vecka, får undervisning på plats på Kungsmarksskolan.

 

Beslutet kan komma att förändras utefter myndigheters och smittskyddsläkares löpande rekommendationer.

 

Mer information skickas ut till elever och vårdnadshavare via skolplattformen Unikum under fredag 22 januari.

 

Gymnasieundervisningen i Munkedals kommun bedrivs fortsatt delvis på distans, med vissa undantag.

 

Låg- och mellanstadieundervisning sker fortsatt på plats i respektive skola.
Tipsa webbredaktionen