Publicerad:

Senast ändrad:

Dialog med näringslivet under pandemin

Bild på mobiltelefon och dator

Just nu ringer näringslivs- och turismutvecklarna runt till företag i kommunen för att stämma av läget under pandemin. Syftet med telefonsamtalen är att kort diskutera nuläget, för att skapa en översiktlig lägesbild av det lokala näringslivets situation.

- Det finns en stor kreativitet och självkänsla bland företagen, även när utmaningarna är stora, säger Ulrika Larsson, turismutvecklare på Munkedals kommun. Jag är imponerad över företagens förmåga att anpassa sina verksamheter efter rådande förutsättningar och det finns vissa branscher som till och med har behov av nyanställningar.

 

Rundringningen pågår ytterligare några veckor, och man försöker nå så många företag som möjligt.

 

- Vi har inte möjlighet att ringa alla dryga 1 300 företag i kommunen, men vi har gjort ett urval av företag som har en eller flera anställda, berättar Ulrika Larsson.

 


Tipsa webbredaktionen