Publicerad:

Senast ändrad:

Vandring med Vuxna i rörelse i Munkedal 19 februari

Två glada tjejer som är ute på kvällen. 

Under vintern har det genomförts ett antal vandringar i centrala Munkedal under kvällstid för att öka närvaron av vuxna förebilder. På fredag 19 februari genomförs ytterligare en vandring, med samling utanför kommunhuset Forum i Munkedal kl. 21:00.

Syftet med vandringen är att öka den vuxna närvaron och vara vuxna förebilder på utvalda kvällar. Detta i sig kan öka tryggheten för våra ungdomar och övriga kommuninvånare.

 

– Tidigare har vi kallat detta för trygghetsvandring, men för att inte förväxla det med de trygghetsvandringar som samhällsbyggnadsförvaltningen genomför då och då, kommer vi fortsättningsvis kalla det ”Vuxna i rörelse”, säger Margareta Svensson-Hjorth, kultur-och fritidschef i Munkedals kommun.

Viktiga egenskaper hos Vuxna i rörelse

  • Vi är positiva, förstående och ödmjuka
  • Vi är emot våld och droger
  • Vi är övertygade om att våra ungdomar inte ska röka eller dricka alkohol
  • Vi är närvarande och trygga vuxna, redo att hjälpa till.

Genom att kvällsvandra kan du som enskild person bidra till ökad trygghet. Du som är vuxen är viktig och kan göra skillnad för barn och unga.

Vill du engagera dig i vandringarna med Vuxna i rörelse?

Tanken är att, via engagemang från föreningar, föräldrar och medborgare, kunna skapa en återkommande form för kvällsvandringar framåt.


Vill du engagera dig i vandringarna är du välkommen att kontakta kultur- och fritidschef Margareta Svensson-Hjorth.


E-post: margareta.svenssonhjorth@munkedal.se

Stöd till barn och familjer

Barn, unga och vårdnadshavare kan även få hjälp och stöd av kommunens individ- och familjeomsorg.


Familjebehandlarnas servicetelefon
För ungdomar och föräldrar som behöver prata med någon.

Telefon: 076-695 41 34 (lämna meddelande eller skicka sms så blir du uppringd).


Gällande oro för barn och unga eller barn och unga som behöver hjälp

Under kontorstid (8:00-16:30) telefon: 0524-183 86

Övrig tid (kväll/natt/helg) socialjouren: 0522-697 444