Munkedals kommunvapen

Nya rekommendationer kring distansundervisning i Munkedals kommun

Stor tegelbyggnad en solig dag. Runt om gräs och träd. 

Söndagen den 21 februari fick skolorna med kort varsel nya rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland. Detta med anledning av nya rapporter om smittspridning på fjällorterna, samt förekomst av den brasilianska virusmutanten i en region i Sverige. 

Veckan efter sportlovsveckan rekommenderas fjärr- eller distansundervisning så långt som möjligt i högstadier och gymnasieskolor i Västra Götaland.


Huvudmannen, barn- och utbildningsnämnden, har därför fattat beslut om att all undervisning för samtliga elever på Kungsmarksskolan, samt all gymnasieverksamhet inom Munkedals kommun kommer att ske via distansundervisning under vecka 9.


Om inga andra ytterligare direktiv meddelas, återgår Kungsmarksskolan till växelvis distansundervisning från och med vecka 10.


Gymnasieverksamheten inom Munkedals kommun har distansundervisning fram till 14 mars, med undantag för enstaka elever vid moment som inte går att genomföra på distans.


Inom vuxenutbildningen kommer alla som kan studera via distansundervisning. Vissa aktiviteter och praktiska moment för vuxenutbildningen måste genomföras på plats, enligt gällande riktlinjer.


Mer ingående information meddelas berörda elever, studenter och vårdnadshavare via skolsystemet Unikum, samt gymnasiets / vuxenutbildningarnas informationskanaler.