Publicerad:

Senast ändrad:

Antal smittfall ökar i Göteborgsområdet - minskar något i Munkedals kommun

Kartbild vecka 7 över Västra Götaland som visar antal rapporterade smittfall med covid-19 per kommun (siffror) - samt antal fall per 10 000 invånare (färgskala).

Kartbild vecka 7 över Västra Götaland som visar antal rapporterade smittfall med covid-19 per kommun (siffror) - samt antal fall per 10 000 invånare (färgskala).

En tredje våg av covid-19 kan vara på gång i Västra Götaland, enligt Västra Götalandsregionen. Precis som under första och andra vågen syns nu en ökning i Göteborgsområdet. I Munkedals kommun minskar antalet fall något under vecka 7.

Under vecka 7 rapporterades 4 762 fall i hela Västra Götaland. Vilket är ungefär samma nivå som veckan innan.

I Munkedals kommun vecka 7 rapporterades 31 fall av covid-19, vilket ger jämförelsetalet (incidens) 29 fall per 10 000 invånare. Det är en minskning jämfört med vecka 6 då det rapporterades in 44 fall för kommunen.

En tredje våg av covid-19 kan vara på gång i Västra Götaland. Precis som under första och andra vågen syns nu en ökning i Göteborgsområdet, skriver VGR Fokus.


– Det är väldigt oroande. Vården är lika hårt belastad nu som under toppen i våras och alla som jobbat i full skyddsutrustning i snart ett år är trötta, säger regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.


Ta del av statistiken kring covid-19 på Västra Götalandsregionens webbplats


Äldreomsorgen i Munkedals kommun har i nuläget inga bekräftade smittfall bland brukare eller vårdgivande personal, dock ett bekräftat fall bland administrativ personal.

Vaccinationer med dos 2 är genomförda på kommunens äldreboenden, samt för äldre i hushåll med kommunal hemsjukvård. Majoriteten av vaccinationer med dos 2 för vårdpersonal är genomförd.


Läs mer om hur vaccinationer mot covid-19 hanteras av Munkedals kommun


Information om vaccinering - 1177.se


Hittar du inte svaret på din fråga om vaccinering på 1177.se kan du ringa till regionens telefontjänst som svarar på allmänna frågor kring vaccination mot covid-19 i Västra Götaland.
Observera att de inte kan boka tid eller svara på medicinska frågor.
Telefonnummer: 010-473 94 30
Öppettider: 07.00-16.00


Nya restriktioner och rekommendationer kring covid-19 och distansundervisning


Den 24 januari informerade Regeringen och Folkhälsomyndigheten om ytterligare restriktioner för att minska smittspridning:
Läs mer om restriktionerna på Folkhälsomyndighetens webbplats

Efter nya rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland den 21 januari kommer all undervisning för samtliga elever på Kungsmarksskolan, samt all gymnasieverksamhet inom Munkedals kommun att ske via distansundervisning under vecka 9.
Läs mer om distansundervisningen i Munkedals kommunTipsa webbredaktionen