Vill du vara med och påverka den planerade byggnationen vid Örekilsparken?

Översiktsillustration över tänkbar utformning av Vadholmen

Illustration i detaljplan som visar en tänkbar utformning av området Vadholmen Södra.

Munkedals kommun är intresserade av allmänhetens åsikter kring hur den planerade byggnationen vid Örekilsparken bör utformas - och du är välkommen att svara på ett antal frågor kring byggnationens utformning via en enkät.

Enkäten tar cirka 5-7 minuter att besvara och du behöver inte ange vem du är. Enkäten är öppen fram till och med den 18 mars.


Vadholmen, som området kallas, har ett centrumnära läge och ligger i anslutning till Örekilsparken. Detaljplanen för Vadholmen ger möjlighet att bygga ett hundratal lägenheter, beroende på lägenheternas storlek.


Detaljplanen medger även olika typer av verksamheter, som till exempel butik, bageri, restaurang, gym, apotek, vårdcentral, samt möjligheter till lokaler för föreningsändamål och andra gemensamma ytor.


Detaljplanen för Vadholmen, som inväntar beslut om antagande, hittar du på kommunens webbplats:

Detaljplan Vadholmen Södra


Dina svar är viktiga och resultatet av denna enkät kommer sedan att redovisas för politikerna i kommunens samhällsbyggnadsnämnd och på kommunens webbplats munkedal.se.


  Till enkäten   


Om du önskar kan du även skriva ut enkäten Pdf, 690.8 kB. på papper, fylla i för hand och posta den till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Munkedals kommun, 455 80 Munkedal.


Har du frågor kring denna enkät - kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen i Munkedals kommun via e-post: planbygg@munkedal.se


Du kan även kontakta samhällsbyggnadschef Elisabeth Linderoth via e-post: Elisabeth.Linderoth@munkedal.se

eller via telefon: 0524-180 25