Publicerad:

Senast ändrad:

Tillfälliga alternativa infarter till centrumtorget i Munkedal

Med anledning av VA-arbetet som pågår i Munkedals centrum öppnas nu norra infarten till centrumtorget tillfälligt för trafik i båda riktningar. Vägen är dubbelriktad fram till Ica-butiken och trafikanter ska använda den befintliga rundkörningen på parkeringen på torget för att köra ut igen.

Trafikanter kan också använda den enkelriktade tillfälliga södra infarten till centrumtorget. Kör försiktigt och visa hänsyn till både fotgängare och medtrafikanter.