Publicerad:

Senast ändrad:

Skärpta rekommendationer i Västra Götaland förlängs till 2 maj

Bild på modell av coronaviruset

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Smittskyddsläkaren har därför beslutat att förlänga de skärpta regionala rekommendationerna till den 2 maj. För gymnasieskolor blir råden mer lokalt anpassade efter respektive kommun och skolas situation.

- Vi befinner oss fortfarande i ett allvarligt läge. Tusentals nya personer smittas varje vecka och flera av dem blir mycket allvarligt sjuka. Smittspridningen måste minska och då kan vi inte lätta på restriktionerna, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.


Samtliga rekommendationer förlängs till den 2 maj.


När det gäller gymnasieskolorna gör Smittskydd Västra Götaland också en justering. Samtliga gymnasieskolor rekommenderas att ha högst hälften av sina elever fysiskt på plats.


Samtidigt kan läget variera lokalt mellan kommuner och enskilda skolor. Smittskydd Västra Götaland betonar därför att närundervisningen kan behöva dras ner ytterligare vid behov.


Läs mer om rekommendationerna på VGR:s webbplats (länk ej längre aktuell)