Kommunfullmäktige sammanträder 26 april

Närbild på mötesbord där en hand håller i en mötesklubba

Måndag 26 april kl. 17:00, sammanträder Munkedals kommuns kommunfullmäktige digitalt. Presidium och tjänstepersoner kommer att delta från Gullmarssalen, kommunhuset Forum.

Kommunfullmäktige kommer bland annat besluta om kommunens ordningsföreskrifter i de delar som rör tiggeriförbud, samt besluta om årsredovisning och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna.


Handlingarna för mötet finns tillgängliga på:

Kommunfullmäktige kallelser och protokoll - Munkedals kommun

 

Allmänheten uppmanas att följa sammanträdet via webben:
Webbsändning av kommunfullmäktige - Munkedals kommun