Publicerad:

Senast ändrad:

Munkedals kommun bland de 20 bästa i servicemätning bland företag

Entré till kommunhuset Forum

Munkedals kommun har deltagit i jämförelsen Insikt 2020 som ett led i förbättringsarbetet för samverkan med det lokala näringslivet. Insikt är en löpande servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag, som Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför. Munkedals kommun nådde 2020 rankingen 16 av 181 kommuner i det sammanslagna resultatet.

- Det är första gången vi deltar i jämförelsen och det är glädjande att vi får bekräftat att kommunen har en god kommunikation med näringslivet i den här typen av ärenden, berättar Clas Hedlund, näringslivsutvecklare i Munkedals kommun. Men samtidigt finns det förbättringsområden som vi behöver arbeta vidare med.


Munkedals kommun deltar inom områdena brandskydd, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt upphandling.


Kommunerna jämförs med hjälp av ett index mellan 0–100 i olika områden. Munkedals resultat kan även jämföras med liknande kommuner (Pendlingskommun nära mindre stad/tätort) – som nedan anges inom parentes.

  • Inom området bygglov är Munkedals index 84 (67), vilket anses som ”Mycket högt” enligt SKR.
  • Inom områdena miljö och livsmedel är Munkedals index 76 (73) respektive 78 (79), vilket ger ett ”Högt” betyg.
  • Inom området upphandling, som är ett nytt område i jämförelsen, är Munkedals index 63 (68).


Inom området brand har det förekommit för få ärenden i Munkedals kommun, så de redovisas inte.


- Att vi får fin resultat i jämförelsen är givetvis ett resultat som ska tillskrivas samverkan mellan handläggarna i kommunen och våra lokala företag, säger Clas Hedlund.


Munkedals kommun kommer även delta i jämförelsen 2021.


Läs mer om Insikt på SKR:s webbplats