Antal smittfall minskar i Västra Götaland. Ökar i Munkedals kommun.

Kartbild vecka 16 över Västra Götaland som visar antal rapporterade smittfall med covid-19 per kommun (siffror) - samt antal fall per 10 000 invånare (färgskala).

Kartbild vecka 16 över Västra Götaland som visar antal rapporterade smittfall med covid-19 per kommun (siffror) - samt antal fall per 10 000 invånare (färgskala).

Under vecka 16 rapporterades 5 467 fall i Västra Götaland, vilket är en minskning med 21 % jämfört med föregående vecka. I Munkedals kommun ökade antalet fall något. Skärpta rekommendationer i Västra Götaland förlängs till 16 maj.

I Munkedals kommun vecka 16 rapporterades 58 fall av covid-19, vilket ger jämförelsetalet (incidens) 55 fall per 10 000 invånare. Det är en ökning jämfört med vecka 15 då det rapporterades in 56 fall för kommunen.


– Det viktigaste av allt är att hålla avstånd och undvika trängsel, och det gäller både inom- och utomhus. När människor samlas ökar risken för smittspridning. Undvik fester och folksamlingar. Föräldrar, prata med era barn, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg till VGRfokus.


Ta del av statistik kring covid-19 på Västra Götalandsregionens webbplats


Äldreomsorgen i Munkedals kommun har i nuläget 1 omsorgstagare och 1 medarbetare med bekräftad covid-19.


Skärpta rekommendationer i Västra Götaland förlängs till 16 maj

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Smittskyddsläkaren har därför beslutat att förlänga de skärpta regionala rekommendationerna till och med 16 maj.
Läs mer om förlängda rekommendationer i Västra Götaland


Nationell telefonlinje om covid-19 på flera språk

Folkhälsomyndigheten har en telefonlinje som bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer som talar engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.


Telefonlinjen på flera språk är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och regionerna. Linjen är öppen vardagar kl. 09:00 till 15:00. Om du ringer när linjen inte är öppen kan du lämna ett meddelande för att bli uppringd.


Telefonlinjen svarar endast på allmänna frågor om covid-19, testning och vaccination.


Telefonnummer: 08-123 680 00

Provtagning covid-19

Via 1177.se kan man utan att behöva logga in, få en snabb överblick över vilka vårdcentraler som har bokningsbara tider för ett så kallat PCR-test.


Du som är minst 16 år har även möjlighet att beställa ett hemtest för egenprovtagning via Kry. Det är kostnadsfritt och du får ett test levererat hem till dig. Provsvaret kommer inom 48 timmar från det att du har tagit provet.

Läs mer på 1177.se


Information om vaccinationer

För aktuell information om vaccinationer, se 1177.se


Du hittar även information om vaccinationsläget på Västra Götalandsregionens webbplats


Hittar du inte svaret på din fråga om vaccinering på 1177.se kan du ringa till regionens telefontjänst som svarar på allmänna frågor kring vaccination mot covid-19 i Västra Götaland. Observera att de inte kan boka tid eller svara på medicinska frågor.
Telefonnummer: 010-473 94 30
Öppettider: 07.00-16.00 vardagar