Publicerad:

Senast ändrad:

Nu startar markanvisningstävlingen för Vadholmen

Två par händer som planterar planta i jord

Munkedals kommun bjuder in till en markanvisningstävling för uppförande av bostäder och verksamheter inom området Vadholmen. Området har ett unikt läge med närhet till såväl Munkedals centrum med affärer, service och kommunikationer som till rekreationsmöjligheter i Örekilsparken.

Syftet med tävlingen är att ge intressenter möjlighet att lämna in projektidéer för ett av markområdets tre delområden. Munkedals kommun kommer att utvärdera inlämnade förslag utifrån ett antal bedömningskriterier. Målet är att skapa ett attraktivt område som ger ett mervärde till platsen.


Mer information om markanvisningstävlingen (länk borttagen på grund av att tävlingen är avslutad)
Tipsa webbredaktionen