Publicerad:

Senast ändrad:

Ny sträckning av Bohusleden erbjuder fler naturupplevelser

Två personer som klipper ett band vid en vandringsled

JanOlof Karlsson, Munkedals kommun och Ian Corner, Friluftsfrämjandet Munkedal inviger den nya sträckningen.

Under våren har en omdragning av Bohusledens etapp 17–19 genom Munkedals kommun genomförts. Den nya dragningen erbjuder vandring i vacker miljö genom bland annat gammelskog längs Kärnsjön.

Området med gammelskog är avsatt för naturvård och har en stor betydelse för skogens växter och djur - och det är därför viktigt att vara varsam inom detta område och hålla sig till stigarna.


En annan nyhet är att Kynnefjälls Natur blir etappstart/mål. Här finns bland annat parkering, övernattningsmöjlighet och tillgång till färskvatten och toalett.


- Vi uppskattar markägarnas positiva inställning till friluftsliv och att de möjliggjort den nya dragningen, säger JanOlof Karlsson, kultur- och friluftsutvecklare i Munkedals kommun. Vi har sett en stor ökning av vandrare vilket medför en större påverkan av markerna. Det är därför viktigt att vi visar hänsyn och följer allemansrätten.


Arbetet med Bohusleden påbörjades 1978 och 1985 invigdes leden. Idag går sex etapper helt eller delvis genom Munkedals kommun. Västkuststiftelsen äger leden. Skötsel ansvarar kommunen för via avtal med föreningar som utför arbetet.


För mer information om Bohusleden, se bohusleden.se
Tipsa webbredaktionen