Publicerad:

Senast ändrad:

Inga rapporterade smittfall i Munkedals kommun vecka 25

Kartbild vecka 25 över Västra Götaland som visar antal fall per 10 000 invånare (färgskala).

Kartbild vecka 25 över Västra Götaland som visar antal fall per 10 000 invånare (färgskala).

Smittspridningen fortsätter att minska i Västra Götaland och ligger nu på en låg nivå i hela regionen. Vecka 25 rapporterades 234 fall i Västra Götaland - och inga fall i Munkedals kommun.

Med anledning av den minskade smittspridningen kommer Munkedals kommun tills vidare pausa sina veckoliga nyheter om antal smittfall i kommunen.


Löpande statistik om antal smittfall finns på VGR:s webbplats och på Folkhälsomyndighetens webbplats.


Flera restriktioner lättas 1 juli

Smittspridningen fortsätter att minska liksom antalet vårdade för covid-19. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att föreslagna anpassningar av smittskyddsåtgärder för nivå 2 nu kan genomföras. Till dess att fler hunnit vaccinera sig är det mycket viktigt att noga följa de allmänna råden.


Läs om de lättade restriktionerna


Information om vaccinationer

För aktuell information om vaccinationer, se 1177.se


Du hittar även information om vaccinationsläget på Västra Götalandsregionens webbplats


Hittar du inte svaret på din fråga om vaccinering på 1177.se kan du ringa till regionens telefontjänst som svarar på allmänna frågor kring vaccination mot covid-19 i Västra Götaland. Observera att de inte kan boka tid eller svara på medicinska frågor.


Telefonnummer: 010-473 94 30
Öppettider: 07.00-16.00 vardagar


Nationell telefonlinje om covid-19 på flera språk

Folkhälsomyndigheten har en telefonlinje som bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska.

 

Linjen är öppen vardagar kl. 09:00-12:00 och 13:00-15:00. Telefonlinjen svarar endast på allmänna frågor om covid-19, testning och vaccination.

 

Telefonnummer: 08-123 680 00


Se även Folkhälsomyndighetens information på olika språk