Avstängning av bro på väg 928 norr om Hedekas

Foto på en vägarbetesskylt med landsväg som bakgrund.

Från den 2 augusti till och med den 17 september kommer Svevia att utföra underhållsarbete på en bro på väg 928 norr om Hedekas. Det kommer därför att bli två olika omledningsvägar under perioden.

Den tunga trafiken kommer att få köra via vägarna 928, 2090, 945 och 941. Trafik upp till 3,5 ton kommer att få köra via vägarna 941 och 940.


Karta över omledningssträcka för tung trafik Pdf, 4.5 MB.


Karta över omledningssträcka för trafik upp till 3,5 ton Pdf, 2.5 MB.


Denna nyhet är uppdaterad, då sluttiden för arbetet förlängts från 5 september till 17 september.