Publicerad:

Senast ändrad:

Demokratistugan i Västra Götaland

Illustration av ett hus och demokratisymboler

I år fyller demokratin 100 år. Detta firas bland annat genom att låta en demokratistuga turnera genom Sverige hela 2021. Den 29 september till den 3 oktober står Länsstyrelsen i Västra Götaland värd för stugan och erbjuder många kunskapshöjande aktiviteter.

Demokrati är även temat för årets krisberedskapsvecka. Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla.

 

Krisberedskapsveckan vill bland annat uppmärksamma våra skyddsvärden, exempelvis Sveriges frihet och självständighet, och att var och en av oss kan bevara värdena genom våra vardagshandlingar. Det kan exempelvis röra sig om att vara källkritisk, ha en hemberedskap och vara beredd att hjälpa varandra vid svåra situationer.


Läs mer om demokratistugan i Västra Götaland