Publicerad:

Senast ändrad:

Tipsa om ungdomsenkäten LUPP

Händer och huvuden bakifrån publiken under en konsert

LUPP är en enkät för kommuner och regioner som vill få kunskap om hur unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin bostadsort. I Munkedals kommun nås de yngre åldrarna via skolor och gymnaisum, men du får gärna tipsa unga du känner i åldrarna 19-25 år om LUPP-enkäten.

Munkedals kommun vill veta hur du som ung tycker att det är att bo och leva som ungdom i Munkedals kommun. Underlaget från enkäten kommer att användas som underlag i olika frågor gällande ungdomar.

 

Till LUPP-enkät för åldrar 19-25 år

 

Frågorna tar cirka 20 minuter att svara på. Du som svarar är anonym.

 

Enkäter för de yngre åldrarna förmedlas via skolor och gymnasium.

 

Enkäten genomförs med stöd av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.