Kommunfullmäktiges sammanträde 25 oktober inställt

Närbild på mötesbord där en hand håller i en mötesklubba

Kommunfullmäktiges ordförande har beslutat att ställa in nästkommande sammanträde med kommunfullmäktige den 25 oktober 2021. Anledningen är att det fanns få ärenden att behandla - och dessa flyttas till kommande sammanträde den 29 november.