Publicerad:

Senast ändrad:

Snart förnyar SMHI vädervarningarna

SMHI:s nya symboler för vädervarningar

Planerat datum för övergången till de förnyade vädervarningarna är den 26 oktober 2021. De nya varningsnivåerna kommer heta gul varning, orange varning och röd varning, där röd är den allvarligaste graden.

Varningarna kommer utfärdas baserat på vädrets förväntade konsekvenser i det aktuella området. På så sätt blir varningarna mer relevanta för området där du befinner dig.

 

Mer information om de förnyade vädervarningarna hittar du på SMHI:s webbplats.