Publicerad:

Senast ändrad:

Planerad mobilmast ska ge bättre täckning i områden kring Sannesjön i Sörbygden

Mobilmast mot en himmelsbakgrund.

Nu är det klart med finansieringen för en ny mobilmast i närheten av Sannesjön norr om Hedekas i Munkedals kommun. Den planerade masten, som ska ge bättre mobiltäckning kring Lersjön, Sannesjön samt området nord/nordväst om Sannesjön, blir en så kallad samhällsmast som Munkedals kommun och Västra Götalandsregionen samfinansierar.

Thomas Björkstål, ny bredbandssamordnare i de tre kommunerna Munkedal, Sotenäs och Lysekil, berättar att samhällsmaster är helt eller delvis offentligt finansierade mobilmaster i områden där det saknas kommersiella förutsättningar för mobila nät.

- Som grund för projektet i Sörbygden ligger regeringens bredbandsmål, som säger att hela Sverige ska vara uppkopplat till 2025. Alla platser i Sverige inte är dock inte kommersiellt gångbara, varför viss stöttning behöver tillföras från kommuner och regioner i dessa områden. Munkedals kommun och Västra Götalandsregionen är överens om en samfinansiering av själva masten och infrastrukturen, säger Thomas Björkstål.

En sådan plats är området kring Sannesjön, som ligger 3-4 km nordost om Hedekas. Utöver boende och ett antal näringsidkare, bland annat konferensanläggningen Ulkeröds Gård, är trakterna också uppskattade besöksmål.

– En förstudie är genomförd för att undersöka förutsättningar för mobiltäckning, intresse från boende och företagare, samt vilka mobiloperatörer som är intresserade. Så långt ser det mesta positivt ut, berättar Thomas Björkstål.

Nästa steg i projektet är att genomföra en kommunal upphandling för mast, tekniknod, el, fiber med mera. Tänkt plats för masten är någon av höjderna söder om Sannesjön för att nå en så bra täckning som möjligt. Mobilmasten kommer initialt baseras på 4G-teknik, som har en längre räckvidd än 5G-teknik.

Clas Hedlund, näringslivsutvecklare i Munkedals kommun, är glad över att det nu finns en konkret plan för mobiltäckning i området och att kommunen tar en aktiv del i lösningen.

- Vi ser att det finns en drivkraft bland näringslivet i området, där bättre mobiltäckning är en del av förutsättningarna för utveckling, säger Clas Hedlund. En samhällsmast ger såväl besökare, invånare, näringsliv och kommunala verksamheter bättre kommunikationsmöjligheter, där säkerhet och arbetsmiljö är några av flera parametrar.

- Nu går vi vidare med projektet och jag hoppas att upphandlingsprocessen ska vara klar i januari och att byggnationen kan påbörjas under våren, avslutar Thomas Björkstål.