Publicerad:

Senast ändrad:

Kommundirektör och kommunalråd mötte besöksnäringen

Fem personer som samtalar runt ett bord i herrgårdsmiljö

Pelle Johansson på Munkedals Herrgård lyfte fram det ökade intresset för vandring och friluftsliv.

Munkedals kommuns nya kommundirektör Ylva Morén och kommunalrådet Christoffer Rungberg träffade under förra veckan representanter för besöksnäringen ute på plats. Under en heldag fick kommundirektören och kommunalrådet möjlighet att bekanta sig med några av kommunens besöksanläggningar och samtala kring verksamheter och läget efter covid-19. Besöksnäringen ser en ökande trend kring vandring och andra friluftsaktiviteter - och flera av anläggningarna investerar i renovering och nybyggnation.

Under guidning av turism- och näringslivsutvecklare Ulrika Larsson genomfördes en rundtur i kommunen för nytillträdda kommundirektören Ylva Morén och kommunalrådet Christoffer Rungberg, med fokus på besöksnäringen. Under dagen fick Ylva Morén och Christoffer Rungberg möjlighet att få träffa och samtala med flera olika representanter för besöksanläggningar i kommunen.

 

Ökat intresse för friluftsliv

På Munkedals Herrgård berättade krögaren Pelle Johansson om hur pandemin har påverkat besöksnäringen, men också att man ser en ökande trend kring friluftsliv.

- Vi har givetvis drabbats av konsekvenserna av pandemin som så många andra. Men vi har även förstärkt vårt samarbete med kommunen och övriga anläggningar. Med gemensamt fokus har vår lokala besöksnäring och kommunen de senaste åren lyckats ta tillvara det ökade intresset för friluftsliv och vandring på ett bra sätt, vilket enligt mig har lyft Munkedal till en turismkommun. Nu gäller det att tillsammans förvalta och utveckla våra styrkor framåt, säger Pelle Johansson, som även är en av representanterna för besöksnäringen i kommunens näringslivsråd.


Investerar och renoverar

Under förmiddagen besöktes även Kviströms Gästgiveri, som nyligen har genomgått en omfattande renovering. Ägarna Anders och Ngoc Hjort af Ornäs uppmärksammades för sitt restaureringsarbete med kommunens kulturpris 2020. Sedan sommaren 2021 driver gästgiveriet bland annat bed & breakfast och café med musikkvällar.


Fyra personer som samtalar i ett rum av äldre karaktär

Anders och Ngoc Hjort af Ornäs berättade om renoveringen av Kviströms Gästgiveri.


Hensbacka Herrgård har ny ägare i Per-Anders Grunnan med familj sedan ett år tillbaka. Även de har satsat på renovering av byggnader och uppgradering av hotellrum, parallellt med pågående verksamhet. Per-Anders Grunnan ser en framtid med en levande herrgård och mötesplats, där även andra näringsidkare är delaktiga.


Tre personer vid entrén till en herrgårdsbyggnad

Hensbacka Herrgård har renoverat byggnader och uppgraderat hotellrum under pågående pandemi.


Nybyggnation av hotelldel

Ulkeröds Gård, med 20 anställda, har de senaste åren satsat stort på boende, matupplevelser, konferenser, konserter och jakt. Nu planeras för byggnation av ytterligare en hotelldel med 14 rum.

Karin Lyrdal, hotell- och konferenschef på Ulkeröds Gård, ser ett behov av en utökad boendekapacitet.

- De nya rummen skapar möjligheter för att ta emot större sällskap och konferenser, där vi kan utveckla våra olika koncept ytterligare. Vi ser bland annat ett stort intresse kring matupplevelser och gastronomi, ofta kopplat till aktiviteter, konserter och boende.

 

Fyra personer som samtalar i en konferenssal

Karin Lyrdal på Ulkeröds Gård berättade bland annat om satsningen på en ny hotelldel med 14 rum.


Anpassningar under pandemin

Sista anhalten för dagen var hos Leif och Mona Torstensson på Kynnefjälls Natur vid södra kanten av Kynnefjäll, där sedan våren 2021 Bohusleden nu passerar. Kynnefjälls Natur har i över 30 år erbjudit besökare friluftsaktiviteter kring vandring, paddling, jakt och fiske.

- Vi har byggt upp vår anläggning och våra friluftsaktiviteter under många år och fått uppleva både medgångar och motgångar, berättar Leif Torstensson. Under pandemin har även vi fått ställa om verksamheten och anpassa oss efter situationen. Vi ser dock ett ökat intresse kring bland annat vandring och vi har flera tankar kring hur vi kan utveckla vårt koncept ytterligare.

 

Fem personer som samtalar runt ett bord i en sal

Kynnefjälls Natur har i över 30 år erbjudit besökare friluftsaktiviteter kring vandring, paddling, jakt och fiske.


Framtidstro och potential för tillväxt

Christoffer Rungberg och Ylva Morén är båda imponerade över det utvecklande arbete som besöksnäringen i kommunen lyckats bedriva under pandemin.

- Det är fantastiskt roligt att få komma ut och träffa besöksnäringen i kommunen, säger kommunalrådet Christoffer Rungberg. Jag upplever en enorm framtidstro och potential för tillväxt i kommunen, vilket är mycket glädjande. Det är spännande med den lokala samverkan som utvecklats för att hantera effekterna av pandemin på ett offensivt sätt.


- Jag blir stärkt i min syn på hur central och oerhört viktig besöksnäringen är för Munkedals kommun, berättar kommundirektör Ylva Morén. Både som näring i sig självt, men också som symbol för Munkedals kommun med sin fantastiska natur och sitt historiska landskap. Det är också påfallande vilken enorm kunskap och erfarenhet som våra entreprenörer besitter. En kunskap och erfarenhet som är viktig för oss som kommun att lyssna in och ta del av i vårt arbete med att utveckla kommunen framåt.


 

Tre personer promenerar på en grusstig nära havet.

Christoffer Rungberg, Ylva Morén och Ulrika Larsson hann även med ett kort stopp vid Maltes stig.