Publicerad:

Senast ändrad:

Markarbete för 22 nya villatomter i Munkedal har inletts

Gröna ängar och skogar med ett stråk av vatten i fjärran.

22 nya villatomter ska skapas vid Bergsäter

I området Bergsäter, i anslutning till södra delen av Munkedals tätort, är arbetet igång med att skapa 22 nya villatomter. Arbetet med vatten och avlopp samt gator har inletts och beräknas vara klart under sommaren 2022.