Publicerad:

Senast ändrad:

Nedtagning och beskärning av träd i Lilla Foss allé

Längs en allé går personer med varselkläder, skyddsutrustning och motorsågar.

Gata och park har startat ett större arbete med att ta ner vissa träd som är hårt rötskadade i Lilla Foss allé. Personalen ber därför alla trafikanter på denna sträcka att visa hänsyn vid arbetets utförande. De hundratalet träden längs med allén kommer även att beskäras.