Nedtagning och beskärning av träd i Lilla Foss allé

Gata och park har startat ett större arbete med att ta ner vissa träd som är hårt rötskadade i Lilla Foss allé. Personalen ber därför alla trafikanter på denna sträcka att visa hänsyn vid arbetets utförande. De hundratalet träden längs med allén kommer även att beskäras.