Publicerad:

Senast ändrad:

De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari

Fyra händer med kaffekoppar som skålar

De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd tas bort från och med 9 februari. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap. Vissa råd och rekommendationer kommer dock fortfarande finnas kvar – och välfärdsförvaltningen i kommunen vädjar om att hålla nere antal besök på särskilda boenden.

Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten orsakar färre fall av allvarlig sjukdom har minskat belastningen på sjukvården. Därför har Folkhälsomyndigheten beslutat att ta bort de flesta åtgärder mot covid-19 från och med onsdagen den 9 februari.


Myndigheten har också begärt att regeringen och riksdagen ska besluta om att covid-19 inte längre ska klassas som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

Vård och omsorg ska fortsatt reducera risker för smittspridning

Vissa råd och rekommendationer kommer fortsatt ligga kvar. Det gäller bland annat särskilda råd till ovaccinerade och att alla som får symtom på covid-19 bör stanna hemma och undvika kontakt med andra. För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.


- Inom våra verksamheter är det inte aviserat några lättnader ännu, så vår personal kommer att fortsätta bära munskydd och visir tillsvidare, berättar Elin Råhnängen, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Munkedals kommun. Medarbetare och vårdtagare kommer även fortsatt att provtas vid symtom på covid och vi fortsätter med smittspårning. Vi vill därför vädja till dig som besökare att hålla nere antalet besök på särskilda boenden, samt att vara symtomfri och använda munskydd när du besöker oss. På så vis kan vi fortsatt hjälpas åt att minska smittrisken kring våra äldre och sköra i samhället.

Mer information

Läs mer om vad som gäller kring covid-19 från den 9 februari på krisinformation.seTipsa webbredaktionen