Viktigt med källkritik

Kvinna sitter framför sin dator och håller en mobiltelefon i handen.

I ett snabbt förändrat säkerhetspolitiskt läge är det viktigt att du gör det du kan för att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Tänk därför gärna några varv extra kring det du hör, ser och läser.

  • Vem ligger bakom informationen?
  • Varför finns informationen?
  • Hur fick du tag på informationen?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?

 

Läs mer om hur du kan tänka källkritiskt på krisinformation.se


Information på fler språk om källkritik finns på webbsidan informationsverige.se