Publicerad:

Senast ändrad:

Migrationsverket är inte längre i akut behov av kommunens tillfälliga boenden

Foto på Ukrainska flaggan mot blå himmel

Munkedals kommun har fått besked av Migrationsverket att de 30-tal akuta boenden som kommunen har i beredskap till ukrainska flyktingar, inte längre behövs i dagsläget. Migrationsverket fortsätter dock med sitt arbete kring upphandling av tillfälliga bostäder – och det är fullt möjligt att ukrainska flyktingar får tillgång till andra former av boenden i kommunen.

Migrationsverket förmedlar att de vill tacka kommunerna för det stora stöd som har gjort det möjligt för myndigheten att lösa det akuta boendebehovet – och att kommunernas insats och snabbhet har varit avgörande för att Migrationsverket har kunnat erbjuda samtliga sökande kost och logi under de inledande veckorna av flyktingsituationen till följd av kriget i Ukraina.


Ytterligare inventering av boendeplatser har genomförts i länen

Regeringen gav i slutet av mars länsstyrelserna i uppdrag att inventera tillfälliga boenden även på lång sikt. Munkedals kommun har i samverkan med lokala boendeanläggningar bidragit i inventeringen som visar att det totalt finns 10 965 tillfälliga boendeplatser i Västra Götalands län som kan användas.


– Sveriges kommuner, regioner, myndigheter, privat sektor och civilsamhället har gjort ett både snabbt och gediget arbete med att finkamma Sverige på möjliga boendeplatser. Resultatet är ett styrkebesked från hela samhället, säger Abigail Choate, operativ chef för länsstyrelsernas nationella samordningskansli och försvarsdirektör vid Länsstyrelsen Stockholm.


Migrationsverket hanterar upphandling och avtal för långsiktiga boenden direkt med fastighetsvärdar och boendeanläggningar.


Migrationsverket informerar även på sin webbplats om att de får många frågor från privatpersoner som vill erbjuda rum eller bostad. Migrationsverket eller Munkedals kommun har dock inte möjlighet att förmedla bostäder från privatpersoner till de som behöver boende.


Mer information:

Läs mer om det minskade behovet av akuta boendeplatser - Migrationsverket


Läs mer om hur Migrationsverket arbetar med bostäder för människor som flyr – Migrationsverket


Läs mer om Länsstyrelsens uppdrag om att inventera bostäder - Länsstyrelsen
Tipsa webbredaktionen