Publicerad:

Senast ändrad:

Allemansrätten - frihet under ansvar

Två personer sitter på en bänk vid ett vindskydd med grillplats

Allemansrätten är en unik möjlighet. Tack vare allemansrätten kan du röra dig nästan överallt i naturen, så länge du inte stör eller förstör. Detta innebär att det finns gott om möjligheter till friluftsliv i Sverige. Allemansrätten fungerar om alla tar ansvar för att bedöma vad som är lämpligt just här och nu, genom att läsa landskapet och bedöma situationen.

När du är i naturen använder du allemansrätten. Oavsett om du går en promenad, paddlar kajak, klättrar i berg eller bara sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en möjlighet att vara på annans mark utan lov och är en förutsättning för att vi med stor frihet kan få vara i naturen.

Inte störa, inte förstöra

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Man kan sammanfatta det i att inte störa - inte förstöra!

Vad gäller kring allemansrätten?

Allemansrätten är grundlagsskyddad, men är inte en lag i sig. Däremot finns det lagar kring allemansrtätten som sätter gränser för vad som är tillåtet. I grunden handlar det om att visa hänsyn.


På Naturvårdsverkets webbplats hittar du mer information om vad som gäller ute i naturen vid olika aktiviteter, platser och vid olika tider på året.


Naturvårdsverket om aktiviteter


Naturvårdsverket om tider på året


Naturvårdsverket om vissa platser

 

Om allemansrätten på fler språk


Naturvårdsverkets video om allemansrätten (YouTube):


 

 

 

 

Tipsa webbredaktionen