Publicerad:

Senast ändrad:

Visselblåsarfunktion

två händer som håller i en mobiltelefon

Munkedals kommuns visselblåsarfunktion är till för att du ska kunna anmäla misstankar om missförhållanden inom Munkedals kommun och Munkbo AB.

I enlighet med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden har Munkedals kommun inrättat en visselblåsarfunktion.

 

Den typ av händelser som kan anmälas till visselblåsarfunktionen är

 • misstanke om olika typer av oegentligheter och brott, till exempel;
  • sekretessbrott
  • mutbrott
  • eller allvarliga brister i säkerheten

 

Funktionen hanterar inte

 • synpunkter eller klagomål på organisation
 • politiska beslut
 • ledarskap
 • eller liknande frågor


Mer information hittar du på sidan Visselblåsarfunktion
Tipsa webbredaktionen