Vägarbete mellan Holma och Brygge

Foto på en vägarbetesskylt med landsväg som bakgrund.

Svevia kommer att utföra förstärkningsarbete på väg 174 mellan Holma och Brygge under veckorna 33-43.

De två stora åtgärderna är en rasad mur som ska ersättas samt en större sättning i en slänt. Båda åtgärderna kräver att vägen stängs av.

 

Svevia har delat upp åtgärden i två etapper för att minska påverkan för trafikanterna. Det kommer dock vara arbeten utmed hela sträckan under den totala byggtiden.