Lever du i närheten av någon med beroendeproblematik?

En allé längs en väg. Träden står tätt och böjer sig över vägen som ett valv. Löven är gula och orangea.

Om du är anhörig till någon med beroendeproblematik har du möjlighet att träffa andra i samma situation. I höst anordnar anhörigstödet och IFO i kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil anhörigträffar med fokus på vad det innebär att vara anhörig till någon som är beroende.

När?

Träffarna sker en gång i veckan på kvällstid med start tisdagen den 1 november 2022 kl. 18:00 till senast kl. 20:00.

Var?

Kungshamn

Fyra olika teman

Varje träff har ett tema:

  1. Beroende – Hur påverkas hjärnan och vad händer med människan?
  2. Skam och skuld – Vart tar sorgen vägen och hur påverkas familjen?
  3. Medberoende – Vad är förnekelse och medberoende
  4. Familjerollen – Hur kan jag gå vidare mot en annorlunda och bättre livssituation?

Frågor?

Kontakta gärna Maria Escudeiro, vuxenenheten, maria.escudeiro@sotenas.se eller Marie Jonsson, vuxenenheten, marie.jonsson@sotenas.se om du har frågor eller vill veta mer.

Anmälan

Du gör din anmälan till Maria eller Marie på ovanstående e-postadresser senast 2022-10-20.


Det är kostnadsfritt att delta, du får även kaffe och smörgås.


Varmt välkomna