Publicerad:

Senast ändrad:

Detaljplan för Östra Gårvik har vunnit laga kraft

Bild på en plankarta med höjdkurvor och olika färger på olika markområden.

Detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna Tungenäset har vunnit laga kraft 2022-09-29.

Tipsa webbredaktionen