Beslut om kommunfullmäktiges presidium och fyllnadsval av kommunstyrelsens ordförande

Munkedals kommuns logotyp liggande format

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt konstituerande sammanträde i går, den 20 oktober, att utse kommunfullmäktiges presidium för den kommande mandatperioden. Kommunfullmäktige beslutade även om fyllnadsval av ny ordförande i kommunstyrelsen för tiden den 1 november till och med den 31 december 2022.

Kommunfullmäktiges presidium

Ordförande: Heikki Klaavuniemi Odelsheim (SD)
1e v ordförande: Fredrik Olsson (KD)
2e v ordförande: Sten-Ove Niklasson (S)

 

Kommunstyrelsens ordförande

1 november till och med den 31 december 2022

Louise Skaarnes (SD)