Enkät om behov av barnomsorg på obekväm arbetstid

Ett barn som sitter i en säng och läser en bok. I sängen syns flera gosedjur och en kudde.

Har du behov av barnomsorg på obekväm arbetstid? Delta i vår enkätundersökning och hjälp oss kartlägga behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid i Munkedals kommun.

Barn- och utbildningsförvaltningen inventerar just nu behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid i Munkedals kommun. För att kartlägga det egentliga behovet behöver vi få svar från dig som arbetar tider som inte stämmer överens med de öppettider kommunens verksamheter idag kan erbjuda. Vi vänder oss till de familjer som har svårt att få ihop vardagen och riskerar att förlora sina arbeten och möjlighet till försörjning på grund av detta.

 

I denna undersökning vänder vi oss till dig som uppfyller följande kriterier:

  • Du är ensam vårdnadshavare eller sammanboende där ni båda arbetar på tider som gör att ni inte hinner hämta och lämna barnet utifrån ordinarie öppettider (kl. 06:00-18:00). Som sammanboende räknas även du som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållande med någon som inte är vårdnadshavare till barnet/barnen.
  • Du har ett regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov (minst 2 tillfällen per månad) och ditt arbete är långsiktigt dvs inte av kortare karaktär som tillfälligt vikariat.
  • Du har själv försökt hitta lösning att tillgodose behovet av barnomsorg samt pratat med din arbetsgivare och prövat att förändra din arbetstid till dagtid.


Stämmer samtliga ovanstående punkter in på dig är vi tacksamma för om du vill ta dig tid och göra vår enkätundersökning så vi kan göra en behovsanalys av barnomsorg på obekväm arbetstid i Munkedals kommun.

 

Observera att för barn med två vårdnadshavare ska endast en av vårdnadshavarna fylla i denna enkätundersökning.

 

Länk till enkätundersökningen

 

Sista svarsdag är söndagen den 13 november.

 


Läs mer om bakgrunden till undersökningen Pdf, 577.3 kB.