Publicerad:

Senast ändrad:

Eldning

Bild på en risbuske som brinner.

Att elda kan innebära risker för människor, egendom och miljö. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan påverka och förändra eldens beteende. Därför ska du alltid vara försiktig när du eldar. Se alltid till att du kan släcka elden när du eldar hemma på tomten eller ute i naturen.

De flesta och svåraste skogsbränderna inträffar vid torka. När risken för skogsbrand är stor krävs extra uppmärksamhet och försiktighet när du eldar utomhus.

Eldningsförbud – håll koll på brandrisken i ditt område

Räddningstjänsten kan under vissa väderförhållanden avråda från att elda. Respektive kommun kan utfärda eldningsförbud.

 

Brandriskkartorna grundar sig på SMHI:s beräkningar av fuktighet i luft, mark- och vegetation. Utifrån dessa beräkningar kan risken för uppkomst och spridning av brand bedömas.

 

Var alltid försiktig när du eldar. Även om det inte råder eldningsförbud bör man vara extra försiktig vid de tillfällen då det enligt SMHI:s prognoser bedöms vara risk för brand i skog och mark. Upplysning om brandrisk lämnas dagligen under perioden maj-augusti av SMHI.


På SMHI:s webbplats kan du se aktuell brandriskprognosTipsa webbredaktionen