Munkedals kommun och Hökerum Bygg i gemensam avsiktsförklaring kring nyetableringar

Två leende personer skakar hand utomhus. I bakgrunden syns ett fält.Förstora bilden

Daniel Göök, projektledare Hökerum Bygg och Matheus Enholm, ordförande samhällsbyggnadsnämnden, vid markområdet strax väster om Håby.

Under förra veckan skrev Munkedals kommun och Hökerum Bygg på en gemensam avsiktsförklaring för den så kallade logistiktomten strax väster om Håby, vilket skapar fler möjligheter för kommunen att tillsammans med Hökerum Bygg utveckla området runt Håby / Gläborg.

- Vår målsättning är att möjliggöra för etableringar som bidrar till nya arbetstillfällen och som gynnar såväl invånare som besökare - samt att nya etableringar ska kunna bli ett bra komplement till befintliga verksamheter, säger Peter Karlsson, samhällsbyggnadschef på Munkedals kommun.


Hökerum Bygg har sedan tidigare förvärvat 170 000 kvm mark vid avfart 100 vid Håby för etablering av ett handels- och logistikområde.


- Vi arbetar för fullt med att hitta verksamheter för etablering i Munkedal, som vi tecknar avtal med vartefter, säger Daniel Göök, projektchef på Hökerum Bygg. Vi har även inlett markarbeten kring cirka 30 000 kvm verksamhetsmark för etapp 1 vid Håby 100, för etableringar som handel, restaurang och laddinfrastruktur.


Nu kompletterar Hökerum Bygg markutbudet genom en avsiktsförklaring som ger Hökerum Bygg möjlighet att skapa nyetableringar på ett markområde väster om Håby.


Hökerum Bygg ingår i koncernen Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB som bildades 2010. Koncernen har sitt säte i Ulricehamn.