Publicerad:

Senast ändrad:

Yokk Power planerar för solpark öster om Dingle

Tre leende personer i innemiljö, varav två skakar handFörstora bilden

Matheus Enholm, ordförande samhällsbyggnadsnämnden, tillsammans med Joachim Zackrisson, platschef/arbetsledare och Pelle Jonsson, projektutveckling för Yokk Power.

Munkedals kommun har skrivit ett arrendeavtal med Yokk Power AB för ett markområde cirka 1 km öster om Dingle. Avtalet möjliggör etablering av en solcellsanläggning för produktion av förnyelsebar el. Produktionsprognosen för solparken ligger på cirka 1,8 miljoner kWh solel årligen.

- Vi är tacksamma för arrendeavtalet som ger oss möjlighet att kunna bidra till klimatomställningen med ny hållbar elproduktion, säger Jonas Malmström, styrelseordförande för och grundare av gruppen Yokk Sweden, där Yokk Power ingår. Eftersom vi är måna om att bygget av solparken lämnar ett så litet CO2-avtryck som möjligt, så kommer vi att använda trä från svenska skogar som bärande element.


Länsstyrelsen i Västra Götaland har gett tillstånd till solparken, och nätägaren Ellevio har lämnat besked att anslutning av solparken är möjlig. Planen är att uppföra solparken under år 2024.


- Arrendeavtalet möjliggör en etablering av en solpark för förnybar energi som kan bidra till att balansera elnätet och till elförsörjningen, vilket är en viktig fråga för oss alla, säger Peter Karlsson, samhällsbyggnadschef på Munkedals kommun.
Tipsa webbredaktionen