Dumpad fallfrukt nära vägar och järnvägar ökar risken för viltolyckor

Munkedals kommun vill uppmana trädgårdsägare att, vid förekommande fall, inte lägga överbliven fallfrukt nära vägar eller järnvägar. Frukten kan locka till sig älgar och andra djur, vilket medför ökad risk för viltolyckor.

Trädgårdsavfall kan lämnas på återvinningscentral.

Läs mer om återvinning av trädgårdsavfall på Rambos webbplats.