Kom och prata samhällsbyggnad - torsdag 16 nov i Hedekas

Illustration med texten Mötesplats Samhällsbyggnad - kom och prata samhälle med oss

Mötesplats samhällsbyggnad är ett tillfälle för dig att möta flera av våra verksamheter och delge oss dina tankar och frågor. Ambitionen är att arrangera återkommande dialogmöten på olika orter i kommunen. Nästa tillfälle är i Hedekas Bygdegård, torsdag 16 november kl. 15-19.

Möt oss i Hedekas Bygdegård, torsdag 16 november kl. 15-19

Du får träffa:

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter:

  • Plan-, bygg- och MEX-enheten
  • Tekniska enheten
  • Serviceavdelningen (måltid och lokalvård)

Kommunens näringslivsutvecklare med flera:

  • Näringsliv och besöksnäring
  • Näringslivsrådet
  • Mobila företagsarenan

Kommunens energirådgivare

Miljöenheten

Rambo AB, det kommunala renhållningsbolaget

Kom och ta en fika

Vi bjuder på fika.

Barnens skaparverkstad

Kom och pyssla och skapa.

Tyck till!

Vi tar gärna del av dina tankar, ideer, synpunkter eller klagomål så att vi kan förbättra våra verksamheter.Mer information och kontaktuppgifter